Op deze pagina vind je algemene informatie over o.a. de vakanties en inschrijving

"HET COMBI-ROOSTER"
Het combi-rooster is het rooster dat van kracht is in de weken dat de jeugd vakantie heeft.

"VAKANTIEROOSTER"
Hierin staan de algemene vakanties.

"HET INSCHRIJFFORMULIER"
Na een goed bevallen proefles krijg je het inschrijfformulier uitgereikt.
Op het formulier vind je o.a. de afspraken die gelden binnen onze sportschool.

"LESGELD"
Vanaf 1 jan. 2019 zal het lesgeld verrekend worden via automatische incasso.
Hiervoor dient u een machtiging te ondertekenen.
U betaalt zo op tijd en hoeft verder niets meer te doen.
Vanaf dan zal het lesgeld worden overgemaakt naar rek. NL94RABO0170775593
tnv. Sportschool Kaizen.